Podstawy strzelania z pistoletu, Podstawy strzelania szybkiego z pistoletu

140.00 


Jeżeli zaczynasz strzelać, nasz materiał pomoże Ci robić to od początku prawidłowo. Jeżeli już strzelasz, pomoże skorygować twoje ewentualne błędy i pomoże rozwijać twoje umiejętności w sposób optymalny. Szkolenie skierowane jest do wszystkich strzelców niezależnie od ich poziomu zaawansowania, ponieważ pomaga kształtować umiejętności uniwersalne – niezbędne w każdym rodzaju strzelania. Umiejętności nabyte na nim są przydatne zarówno w strzelectwie obronnym, taktycznym jak i sportowym

Zawartość merytoryczna:
– zasady bezpieczeństwa z bronią ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pistoletu
– obsługa broni i kształtowanie właściwych nawyków
– trzymanie broni – geometria chwytu, elementy kontroli oraz rozkład sił
– wybór postawy strzeleckiej oraz dopasowanie jej elementów do budowy anatomicznej strzelca
– celowanie ciałem
– kontrola procesu celowania za pomocą oczu
– kontrola języka spustowego
– ćwiczenia bezstrzałowe utrwalające nabyte umiejętności
– zasady prawidłowego wejścia w cel (złożenia się do strzału w warunkach strzelania szybkiego)
– technika wejścia w cel z pozycji CQB
– trzy tryby szybkości wejścia w cel
– powtarzalność strzałów do jednego celu
– trzy tryby szybkości oddawania kolejnych strzałów
– zasady przenoszenia broni na kolejny cel
– techniki przenoszenia broni na kolejny cel w widzeniu centralnym oraz peryferycznym

Spis treści:
01. Podstawy – wstęp
02. Prawidłowy chwyt
03. Prawidłowe ułożenie ciała
04. Celowanie
05. Kontrola języka spustowego
06. Strzelanie szybkie – wejście w cel
07. Powtarzalność
08. Przenoszenie broni z celu na cel