Nauka strzelania to proces. Nie da się go zamknąć w jednym wydarzeniu czy jednej wizycie na strzelnicy. Jest to stopniowy rozwój i jednoczesne utrwalanie nabytych już umiejętności poprzez systematyczne treningi.

Naszych treningów nie zamykamy w sztywnych ramach, ani sztucznie nie stopniujemy. Poziom dopasowujemy do indywidualnych umiejętności i oczekiwań uczestnika.

Nie obiecujemy złotych gór, że po jednym, czy dwóch treningach zostaniecie super wyszkolonymi strzelcami. Jest to ciężka i systematyczna praca, którą musicie wykonać sami, pod naszym kierownictwem. Kierownictwem które wam ta pracę ułatwi i skróci do niezbędnego minimum.