Szkolenie do egzaminu na patent

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do praktycznego egzaminu na patent strzelecki.

Na tym kursie omówimy:

  •  Jak wygląda egzamin na patent.
  • Dowiesz się, co jest wymagane do zdania egzaminu.
  • Poznasz zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną,
  • Budowę broni
  • Chwyt, postawę, celowanie
  • Pracę na języku spustowym

Na szkoleniu używamy takiej samej broni, jaka jest używana do przeprowadzenia egzaminu